Brand Brand på uteplats vid ett flerbostadshus.

Jordbro, Haninge, Stockholms län

Fullt utvecklad brand på en uteplats intill ett flerbostadshus i Jordbro. Aktuell lägenhet har enligt de boende tömts på människor. Trapphuset är rökfyllt och både polis och räddningstjänst arbetar på platsen. Det är oklart om någon har skadats och det är för tidigt att säga hur branden uppkommit.

Uppdatering kl 16:38
Branden spred sig till lägenheten som har drabbats av en totalskada. Branden ska dock vara släckt i nuläget men trapphuset är fortfarande rökfyllt. Två personer har dragit sig rök, men det är oklart om de förts till sjukhus eller inte.
Brandorsaken är fortfarande oklar, men boende i den aktuella lägenheten och andra boende i huset kommer att höras. 

Uppdatering kl 17:21
De två personer som uppfattades ha dragit i sig rök har inte gjort det och är sålunda inte i behov av sjukvård.

Uppdatering kl 19:20
Brandplatsen är avspärrad och satt under bevakning. En teknisk undersökning kommer att ske imorgon. Branden rubriceras som grov allmänfarlig vårdslöshet och det finns ingen misstänkt.

Mer om bränder

På vår särskilda sida om bränder kan du läsa mer.

Mest läst av andra