Allmänfarlig vårdslöshet

Allmänfarlig vårdslöshet är ett allmänfarligt brott enligt svensk lag.

Brottet är ett så kallat oaktsamhetsbrott, det vill säga att det inte kräver uppsåt.

Man gör sig skyldig till allmänfarlig vårdslöshet om genom att vara oaktsam vållar brand, fara för liv eller hälsa eller omfattande förstörelse av egendom.

Wikipedia

Fler ord och förklaringar