Karta som med röd fyrkant ramar in Vega, Lägereld, Haninge, Stockholms län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Brand Räddningstjänsten släckte en markbrand i Vega.

Vega, Lägereld, Haninge, Stockholms län

När polisen rutinpatrullerade såg de hur det kom brandrök från ett skogsområde i Vega. När de kontrollerade detta brann det i marken på en yta av cirka 30 kvadratmeter.

Räddningstjänsten släckte branden. Polisen misstänker att branden uppstod när en okänd person anlagt en lägereld som inte var under uppsikt utan spred sig.

Polisen skrev anmälan angående allmänfarlig vårdslöshet.

Mest läst av andra