Karta som med röd fyrkant ramar in Sundbyberg, Stockholm, Södertälje, Haninge, Sigtuna, Sollentuna, Stockholms län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Stöld Från klockan 13:00 till klockan 16:30 har personalen på ledningscentralen registrerat 17 stycken händelserapporter som rör butiksstölder.

Sundbyberg, Stockholm, Södertälje, Haninge, Sigtuna, Sollentuna, Stockholms län

De flesta brott som begås räknas till vad som brukar kallas mängdbrott. Det rör sig om till exempel stölder, misshandel och skadegörelse. Vid mängdbrott leds ofta förundersökningen av polisen. Av den totala mängden anmälda brott är ungefär tre fjärdedelar mängdbrott.

Brotten som räknas som mängdbrott är bland annat:
Stölder till exempel av och ur bilar, cykelstölder och butiksstölder
Inbrott
Skadegörelse, till exempel klotter
Bedrägerier
Misshandel
Olovlig körning och rattfylleribrott.

De 17 stycken händelserapporter som är registerade berör butiker i kommunerna Sundbyberg,Stockholm, Södertälje, Haninge, Sigtuna och Sollentuna.  Att det registeras händelserapporter om butiksstölder och patruller åker till butiken är inget ovanligt. Som jämförelse siffra var motsvarande siffra under gårdagen (23 maj) 7 stycken. Förra året (2022) den 24 maj registrerades 23 stycken händelserapporter angående butiksstölder.

Trygg i butik

Trygg i butik är en metod för att förebygga stölder i butiker. Syftet med metoden är ett effektivare brottsförebyggande arbete genom samverkan och dialog mellan näringsidkare och polis. Dialogen mellan polis och butiker inriktas på åtgärder för att minska risken för stölder men också för att personalen ska känna sig tryggare i arbetet. 

Drabbat av inbrott eller är rädd för att bli?

På vår särskilda sida om inbrott kan du läsa mer om hur du gör för att bäst skydda dig mot inbrott och vad du ska göra om du har fått ett inbrott.

Mest läst av andra