Senaste händelserna

Karta som med röd fyrkant ramar in Tillgängligheten, Kungälv, Västra Götalands län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Polisinsats/kommendering

Aktuell information om demonstrationer i Kungälv 1 maj

Tillgängligheten, Kungälv, Västra Götalands län

Här hittar du aktuell information om polisens kommendering i Kungälv med anledning av allmänna sammankomster och opinionsyttringar. Under denna rubrik kommer aktuella lägesbilder att uppdateras fortlöpande. Observera att alla uppgifter är initiala och kan komma att ändras.

Polisen har gett tillstånd till ett antal allmänna sammankomster i Kungälv under onsdagen. Polisen är på plats för att se till att alla kan utnyttja sin grundlagsskyddade rätt att yttra opinon och att det kan ske på tryggt och säkert sätt utan ordningsstörningar. För att upprätthålla ordning och säkerhet kommer polisen göra vissa temporära avspärrningar som påverkar tillgängligheten vid vissa tider och platser samt trafiken.

Presstalesperson Christer Fuxborg finns på plats kring den tillståndsgivna NMR-demonstrationen från kl. Han kan ge intervjuer och en aktuell lägesbild.

Presstalesperson Anna Göransson ger telefonintervjuer om kommenderingen på telefonnummer 010-56 529 28 från kl. 08.00. Vi har ingen möjlighet att ta emot allmänhetens frågor på detta telefonnummer utan hänvisar till denna text.

PL§24

Området där NMR fått tillstånd för en allmän sammankomst är ett så kallat PL§24-område. Journalister och allmänhet får vistas där, men polisman på plats bedömer om inpassering kan ske alternativt om området behöver utrymmas.   

Uppdatering

10.00 Ett flertal arrangemang pågår i Kungälv från nu och framåt under dagen. Polis finns nu på plats, och arbetar för att underlätta för demonstranter och besökare. Inga händelser har hittills rapporterats in från polisens arbete under morgonen på plats.

11.55 Uppskattningsvis cirka 250 personer har nu anlänt till Kungälv, främst med buss, vilka troligtvis är motdemonstranter.

12.11 Ett hundratal personer har anlänt till samlingsplatsen för NMR:s demonstration, parkeringsplatsen vid korsningen Liljedalsgatan/Strandgatan. Polis finns på plats för att upprätthålla ordning och säkerhet.

12.21 En ej tillståndsgiven demonstration inleds genom uppställning vid resecentrum. Polis anvisar väg för denna motdemonstration. Cirka 500 personer deltar i tåget.

12.26 Fem personer har omhändertagits av polisen vid Västra Strandgatan med anledning av att de har medfört utrustning som kan utnyttjas för våldsansvändning.

12.28 Täten bryter den anvisade vägen, men går sedan åter den anvisade vägen. Enligt uppgift ska personer i tåget ha maskerat sig, och polis på plats har därför meddelat maskeringsförbud. Detta förbud gäller i anslutning till den pågående ordningsstörningen. Den som bryter mot ett sådant förbud kan rapporteras enligt lagen om förbud mot maskering i vissa fall.

12.38 Tågets marschväg går nu över Uddevallavägen, där trafiken stoppas åt båda håll under tiden tåget passerar.

12.48 Hittills har två personer rapporterats misstänkta för bland annat brott mot knivlagen. En anmälan har upprättats om brott mot ordningslagen då en okänd person har anordnat en allmän sammankomst utan tillstånd.

Knivlagen var på Kongahällagatan. Ordningslagen var resecentrum.

12.58 Tåget med motdemonstranter är nu framme vid anvisad plats i centrala Kungälv ( vid gamla busstationen ).

13.03 Cirka 300 deltagare från NMR har samlats för marschen vid sin samlingsplats.

13.11 NMR har nu börjat sin marsch mot Nytorget, färdvägen via Strandgatan norrut och vidare Uddevallavägen mot mötesplatsen på Nytorget.

13.18 Två personer har omhändertagits av polisen i samband med en fordonskontroll på E6 vid Rollsbomotet. De omhändertas för att de utgör hot mot den allmänna ordningen.

13.23 Ytterligare två personer har omhändertagits av polisen på Strandvägen respektive Glasbruksgränd med anledning av att de har medfört utrustning som kan utnyttjas för våldsansvändning.

13.32  I samband med att NMR passerar platsen där motdemonstranterna befinner sig, slängs bangers mot tåget. Det ska även ha kastats gatsten mot polisenhet på plats. Polis arbetar med att stävja oroligheterna, och NMR har nu anlänt till Nytorget. 

13.49 En person har omhändertagits av polisen vid Coop Trädgårdsgatan. Personen omhändertas för att hen utgör hot mot den allmänna ordningen.

14.08 Polisens presstalesperson Christer Fuxborg kommer att finnas på plats för frågor från media på Ytterbyvägen, gatan ner mot polishuset, från klockan 14.20.  

14.21 Polisen har inlett en förundersökning gällande våldsamt upplopp. Det gäller händelser bland motdemonstranterna. Inga personer har hittills frihetsberövats. Ingen ytterligare information kan lämnas om utredningen i nuläget.

14.40 Polis uppskattar att cirka 250 personer deltagit i NMR-tåget. 

14.42 Fyra personer har omhändertagits av polisen vid Skarpe Nord. De omhändertas för att de utgör hot mot den allmänna ordningen.

14.43 En person har rapporterats för brott mot maskeringsförbud på Uddevallavägen. Hen omhändertas även för att utgöra hot mot den allmänna ordningen.  

14.46 Två personer omhändertas av polisen vid Busstorget. De omhändertas då de inte hörsammar polismans anvisningar på PL § 24-område.

14.56 Hittills har 17 personer omhändertagits av polisen i samband med demonstrationer i Kungälv.

15.26 En person har omhändertagits av polisen på Nytorget i Kungälv med anledning av att hen varit hotfull och försökt hindra polisens arbete. Ytterligare en person har omhändertagits på Uddevallavägen då hen varit våldsam vid polisingripande.

15.31 NMR lämnar nu Nytorget genom avmarsch.

15.34 En person har omhändertagits av polisen på Nytorget i Kungälv. Personen har även rapporterats för brott mot ordningslagen då hen misstänks ha kastat en banger in i en folksamling.

15.38 Oroligheter uppstår i samband med att NMR lämnar Nytorget. Polisen arbetar för att upprätthålla ordning och säkerhet.

15.46 Ytterligare en person har omhändertagits av polisen vid Nytorget då hen har försökt att forcera en avspärrning.

16.13 En person har omhändertagits av polisen på Nytorget för ordningsstörning.

16.28 I nuläget uppges att inga poliser har blivit skadade under dagens demonstrationer.

16.44 Polisen har inlett ytterligare en förundersökning gällande våldsamt upplopp. Det gäller händelser i NMR:s demonstrationståg. Ett antal personer har frihetsberövats misstänkta för våldsamt upplopp. Vissa kommer även att rapporteras för hets mot folkgrupp. Mer information om antalet frihetsberövade och eventuella ytterligare brottsmisstankar lämnas senare. 

16.58 Ytterligare fyra personer har omhändertagits av polisen på Nytorget för ordningsstörning. En av dessa har dessutom rapporterats för bland annat narkotikabrott. Ytterligare tre personer har omhändertagits av polisen på Kungälvstorg respektive Uddevallatorget samt Nordmannatorget för bland annat ordningsstörning.

17.10 Samtliga trafikavspärrningar på Uddevallavägen och Strandgatan har nu hävts och trafiken har släppts på.

17.26 Pressnumret ovan knutet till kommenderingen kommer nu att avslutas. En summering och sammanfattning av insatsen i Kungälv kommer att publiceras på denna händelsenotis senare under kvällen. 

Händelsekarta

Laddar karta...