Karta som visar ungefär var händelsen Sammanfattning kväll och natt: Ett urval ur kvällen/nattens händelser i länet. Presstalesperson under onsdagen är Stefan Gustafsson och Jenny Widén. inträffat Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Sammanfattning kväll och natt Ett urval ur kvällen/nattens händelser i länet. Presstalesperson under onsdagen är Stefan Gustafsson och Jenny Widén.

Trollhättan, Lantmannavägen, Kronogården, Götene, Göteborg, Väderskeppsgatan, Västra Götalands län

Kl 03.08 Trollhättan, brand
Räddningstjänst och polis larmas till Lantmannavägen i Kronogården med anledning av bilbrand. Bränderna släcks. Tre bilar brinner/berörs av branden. Polisen söker ägarna och upprättar anmälan om skadegörelse genom brand. Inga kända personskador.

Kl 04.15 Götene, trafikolycka
En trafikolycka med en lastbil ska ha inträffat på E20 i södergående körfält, söder om Kinnekullemotet. Lastbilen uppges ligga över vägbanan, allt enligt SOS. Halt väglag. Räddningstjänst, ambulans och polis larmas till platsen. Lastbilen uppges innehålla farlig/brandfarlig gods, dock inget känt läckage. Även bägare har kallats till platsen. Oklart hur länge olyckan kan påverka trafiken på platsen. I nuläget inga kända personskador. Stopp i trafiken i södergående riktning. Trafikdirigering pågår.

Kl 08.00
Norrgående trafik flyter på. Trafiken södergående hänvisas alternativ väg via polis på plats.  Inga brottsmisstankar. Bärgning har ännu inte genomförts men bärgare finns på plats. 

Kl 10.00
Lastbilen är nu bärgad och trafiken flyter på som vanligt vid olycksplatsen. 

Kl 04.24 Göteborg, två gripna vid inbrottsstöld
Polis larmas till Väderskeppsgatan efter det att boende sett okända män utanför bostaden som misstänks göra inbrott i fastigheten. De har varit synliga runt källaren. Polis anländer och man kan säkra två män på platsen. Vittnen pekar ut dem som de som troligen begått inbrott. Ytterligare personer uppges ha lämnat platsen i riktning mot skolan. Inbrott i förråd konstateras. Flera verktyg borta och även någon elsparkscykel. Polisen hittar en elsparkscykel utomhus. Ytterligare en man kontrolleras i närheten av platsen. Han visar sig vara efterlyst men kan för tillfället inte kopplas till inbrottet. De övriga två grips misstänka för de två inbrott i förråd som har kunnat konstateras. Polisen hittar ytterligare en elcykel i ett buskage. Båda cyklarna beslagtogs. 
 

Drabbat av inbrott eller är rädd för att bli?

På vår särskilda sida om inbrott kan du läsa mer om hur du gör för att bäst skydda dig mot inbrott och vad du ska göra om du har fått ett inbrott.

Mer om bränder

På vår särskilda sida om bränder kan du läsa mer.

Mest läst av andra