Karta som med röd fyrkant ramar in Stockholms län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Trafikolycka Flertalet trafikolyckor - ishalka på bland annat riksväg 73.

Stockholms län

Flertalet trafikolyckor har inträffat på riksväg 73 i södergående riktning på grund av ishalka. 

Mest läst av andra