Karta som med röd fyrkant ramar in Albert Engströmsgatan, Gränby, Uppsala, Uppsala län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Farligt föremål, misstänkt Misstänkt farligt föremål anträffat utomhus.

Albert Engströmsgatan, Gränby, Uppsala, Uppsala län

Polisen är på plats med ett stort antal patruller på Albert Engströmsgatan i Gränby med anledning av att någon anträffat ett misstänkt farligt föremål.

Polisen har spärrat av platsen och påbörjat inrymning av flertalet bostäder i området.

Uppdatering, kl 19:52

Boende i området ombedes att gå inomhus och hålla sig borta från polisens avspärrningar.

Uppdatering, kl 20:27

Polisen utreder händelsen som försök till allmänfarlig ödeläggelse och lagen om brandfarliga och explosiva ämnen.

Nationella bombskyddet är kontaktat och på väg till platsen.

Uppdatering, kl 21:38

Nationella bombskyddet har kommit till platsen och det aktuella föremålet bedöms fortsatt som skarpt.

Uppdatering, kl 22:34

Nationella bombskyddet meddelar att man strax kommer att detonera det farliga föremålet.

Boende i närheten uppmanas att hålla sig borta från fönster och dörrar. Personer som befinner i sig i närheten uppmanas hålla för öronen.

Uppdatering, kl 22:47

Föremålet är detonerat.

Uppdatering, 22:52

Nationella bombskyddet håller på att kontrollera så att föremålet är oskadliggjort, avspärrningarna behålls i väntan på besked.

Uppdatering, kl 23:56

Det misstänkta föremålet, som var en handgranat, har oskadliggjorts meddelar NBS.

Faran ska därmed vara över och avspärrningen kommer att minskas ned.

Därefter kommer polisens tekniker att ta över och undersöka platsen.

Händelsen i media

Mest läst av andra