Karta som med röd fyrkant ramar in Göteborg, Västra Götalands län Översiktskarta som visar hela Sverige med en markör som visar ungefär var händelsen inträffat

Brand Brand på Lisebergs område

Göteborg, Västra Götalands län

Ett larm inkom om en brand på Lisebergs område. Polisen är på plats tillsammans med räddningstjänst. Polisens uppgift just nu är att biträda räddningstjänsten i sitt arbete så att de kan arbeta ostört. Polisen dirigerar också om trafik. Frågor som rör själva branden hänvisas till räddningstjänst.

Med anledning av att insatsen befinner sig i ett tidigt skede har vi ännu ingen brottsrubricering, om en sådan skulle visa sig bli aktuell. Vi kan heller inte i dagsläget redogöra för skadeläget eller omständigheterna i övrigt.

Uppdatering klockan 11:30
Mölndalsvägen som löper parallellt med Lisebergsområdet är helt avstängd för trafikanter och fotgängare. Byggnader i anslutning till platsen är utrymda, bland annat Hotell Kuriosa.

Polisens primära uppgift är fortsatt att biträda räddningstjänsten i sitt arbete, samt att dirigera trafik.

Rättsläget är fortsatt oklart. Vi återkommer gällande detta när vi har mer information.

Vi ber allmänheten att inte aktivt söka upp skadeplatsen. Dels för er egen säkerhet, och dels för att vi ska kunna arbeta ostört på platsen.

Uppdatering klockan 11:52
Det finns uppgifter som har kommit till polisens kännedom att några personer kommit till skada till följd av branden och själva uppsökt sjukvård. I övrigt har vi fortfarande inga uppgifter om skadeläget att förmedla. Detsamma gäller rättsläget. 

Uppdatering klockan 12:15
En särskild händelse är inledd från polisens sida med anledning av branden. Just nu hanteras händelsen som en arbetsplatsolycka, men denna rubricering kan komma att ändras.

Uppdatering klockan 13:05
Det rör sig i nuläget om fyra personer som själva uppsökt sjukvård till följd av branden. Skadorna ska enligt våra uppgifter i nuläget vara lindriga.

Uppdatering klockan 14:30
Det totala antalet personer som uppsökt sjukhus p.g.a. branden är för närvarande 12 personer. Samtliga uppges enligt SU vara lindrigt skadade. 

Uppdatering klockan 17:30
Boende inom det området som är avspärrat som behöver komma in till sin bostad eller till garage kan kontakta polispersonal vid avspärrningarna som sedan anvisar väg som man kan köra/gå.

Uppdatering klockan 18.00
Sjukvården har lämnat nya uppgifter kring antalet personer som vårdats/uppsökt sjukhus i samband med ovan händelse. Totalt så har 16 personer uppsökt vården, samtliga lindrigt skadade och ingen finns kvar på sjukhus. Till detta kommer ytterligare 6 personer som fått vård på plats utan behov av att uppsöka sjukhus.

Uppdatering klockan 19.00
Polisen har upprättat en anmälan om att en person är försvunnen i samband med branden. Polisen fortsätter sökandet efter denna person. Den försvunne är en man och anhöriga har underrättats.

Polisens utredningsarbete kring branden fortsätter också, där man kompletterat med rubriceringen grov allmänfarlig vårdslöshet. Det är oklart när närmare tekniska undersökningar kan genomföras vid brandplatsen.

Drabbat av inbrott eller är rädd för att bli?

På vår särskilda sida om inbrott kan du läsa mer om hur du gör för att bäst skydda dig mot inbrott och vad du ska göra om du har fått ett inbrott.

Mest läst av andra