Arbetsplatsolycka

Olycka som inträffar i samband med yrkesutövning på dedikerad arbetsplats (ofta, men inte nödvändigtvis, en byggarbetsplats). Wiktionary

Fler ord och förklaringar