Senaste händelserna

Barnfridsbrott

Barnfridsbrott är en relativt ny brottstyp i Sverige.

Brottet infördes 1 juli 2021. Lagändringen innebär att det är straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vålds- och sexualbrott i nära relation. Genom de nya straffbestämmelserna kommer barn som bevittnat våld att beaktas som målsägande och få ett starkare straffrättsligt skydd.

Källor: https://liu.se/forskning/barnafrid/barnfridsbrottet https://lagen.nu/prop/2020/21:170 https://www.brottsoffermyndigheten.se/referatsamling/referat-till-och-med-den-30-juni-2022/vald-och-hot-i-nara-relation-riktat-mot-barn/barnfridsbrott/ https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/barnochvald/barnfridsbrott.58604.html

Fler ord och förklaringar