Senaste händelserna

Ordningsvakt

En Ordningsvakt är i Sverige en person med förordnande av polismyndigheten att medverka till att upprätthålla allmän ordning, och som innehar flera polisiära befogenheter och skyldigheter under tjänstgöring. Ordningsvakter förordnas av Polismyndigheten för de uppdrag som kan behövas i tjänstgöring. Wikipedia

Fler ord och förklaringar