Senaste händelserna

Tilltalad

Den misstänkte som är åtalad i målet, det vill säga den som enligt åklagarens uppfattning är skyldig till brott. Brottmålsrättegångens syfte är bland annat att avgöra om den tilltalade har begått brottet eller inte.

Fler ord och förklaringar